Inner Power Berna

Dualiteit is overal op deze wereld. Dit kunnen we niet voorkomen. Je komt het overal tegen, relaties, vriendschappen, in boeken, films.

Verschillende mensen, verschillende meningen zeggen ze niet voor niets. Iedereen heeft zijn eigen waarheid.

Wat is nu de waarheid? De waarheid is een overtuiging van de werkelijkheid. Als er iets gebeurt zul je zien dat mensen het verschillend interperteren.

Waarom deze blog?

Er is op internet veel dualiteit te zien.

Layer 1