Inner Power Berna

Oftewel retour afzender.

Dan heb ik het over negatieve energie die iemand jou blijkbaar niks gunt dan alleen maar pech.

Voodoo, zwarte magie zijn voorbeelden van negatieve energie. De zender gunt jou heel veel pech.

Jij hebt in de eerste instantie niet door waar die ‘ pech’ vandaan komt.

Dat kan van alles zijn. Je wordt als fraudeur aangegeven bij instanties.

De persoon die dat doet wil jou de vernieling in helpen.

Met voodoo en zwarte magie gaat het nog een stap verder.

Personen die zich daarmee bezig houden zijn afkomstig uit lage energie sferen.

Zij hebben geen idee wat ze aan richten op aards niveau, ze brengen zichzelf ook in gevaar.

Want wat je een ander aan doet, komt in drievoud terug. Dit is niet jouw probleem.

Als jij het vermoeden hebt dat je negatieve energie, zwarte magie ontvangt van iemand. Dan ben jijzelf degene die dit kan stoppen.

Dit doe je door de engelen in te schakelen en je hogere zelf.

Vraag de engelen om je te zuiveren van alle negatieve energie, en vraag dagelijks om bescherming.

Visualiseer dagelijks dat je in een gouden ei zit.

Je bent dan beschermd tegen negatieve energie.

Tegen je hogezelf zeg je dat als je negatieve energie ontvangt hij,zij dit terug stuurt naar de afzender. Ook al weet je niet wie het is.

Je kunt je ook beschermen door een spiegel om je heen te plaatsen, met de spiegezijde naar buiten, zodat alle negatieve energie teruggestuurd wordt.

Belangrijk is dat dit in je systeem komt, en je dagelijks ermee bezig bent.

Een paar keer heeft geen zin. Elke dag jezelf goed beschermen.

Layer 1