Inner Power Berna

Inner pad staat voor systeem & familieopstellingen.

Samen gaan we tijdens consult de diepte in.

Wat kun je allemaal opstellen behalve je familie?

  • Doelstellingen
  • Carriere
  • Keuzes maken bv in relaties

Wat zijn systeemopstellingen?

De grondleggers van Systemisch werken gaan ervan uit dat veel van onze (onbewuste) overtuigingen, patronen en gedragingen hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je plek in een systeem.

Hoe werkt het?

Tijdens een video consult gaan we jouw gewenste thema opstellen dmv kaarten en poppetjes. Jij bepaalt waar een poppetje komt te staan.

Het kan dus heel goed online. Een thuisconsult is ook mogelijk.

Tarief is €35 per keer

Layer 1